Vårdnässpelens verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsåret 2019 sträcker sig från 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.
Årsmötet då ny styrelse valdes ägde rum 17 mars 2019.

 

Vårdnässpelens styrelse under 2019

Ordförande: Maria Winroth
Kassör: Cecilia Björk
Sekreterare: Gunnel Asklund
Vice ordförande: Anders Ludde Uvenberg
Ledamot: Hanna Bergström
Ledamot: Kicki Kjellberg
Ledamot: Sofia Gregersen
Övriga förtroendeposter: Valberedare Malin Moldvik och Mats Riiga samt revisor Mats Lundberg.

 

Styrelsemöten 2019

Styrelsen har haft 8 sammanträdanden under verksamhetsåret
(1 februari, 22 februari, 25 mars, 22 april, 25 juni, 31 juli, 20 september och 11 november).

 

Vad som gjorts under verksamhetsåret

Drottningens skjorta

Den största delen av arbetet under 2019 kretsade kring uppsättningen ”Drottningens skjorta”. Året inleddes med kollationering i Brokinds idrottshall 6 januari. Då deltog alla skådespelare samt det konstnärliga teamet som bestod av regissörerna Ashkan Ghods och Karin Mårtenson, tonsättarna Simon Berggården och Johan Gertz samt manusförfattarna Maria Winroth och Jonna Nyberg. Repen satte igång 17 februari i Vårdnäs församlingshem. Repen kom sedan att äga rum antingen i Vårdnäs församlingshemmet, på Vårdnäs hembygdsgård eller på Eklunda bio.

Arbetet kom dock av sig ganska snart då vi plötsligt stod utan regissörer. Ashkan och Karin hade tvingats avbryta uppdraget på grund av sjukdom. Vi hade sedan några svettiga veckor under mars då vi jobbade intensivt med att hitta en ny regissör som dessutom i så stor utsträckning som möjligt kunde anpassa sig till vårt befintliga repschema. Vi förde samtal och höll intervjuer med flera olika aspiranter innan det stod klart att vår nya regissör skulle bli Karin Westberg. Karin kunde i stort sett följa vår tidigare planering och kunde ta över rodret i april.

Den intensivaste repperioden ägde rum under två sommarveckor i juni. Veckan efter midsommar fanns alla skådepelare på plats och den sista dagen fanns även kören med på repet. Det var en mycket varm sommardag då vi var glada att vi hade sjön runt hörnet och kunde svalka oss med jämna mellanrum. Under denna vecka varvades repen med andra inslag som kunde vara av intresse för ensemblen. Vi fick en lunchföreläsning av Nils-Göran Mattsson om filosofen René Descartes och en guidning runt Brokinds gård av hembygdsföreningens ordförande Veine Edman. Vårdnässpelen bjöd också på lunch på Västerby Golfrestaurang, samt anordnade en fest där även respektive bjöds in att delta.

Under juli och halva augusti hade vi ett sommaruppehåll från repen. Dock försiggick både arbete i teamet och i styrelsen då marknadsföring och andra förberedelser inför kommande spelperiod påbörjades. I mitten av augusti satte återigen repen igång och så blev det tillslut dags för premiär 1 september!

Det blev på många sätt en dramatisk spelperiod i första hand beroende på vädret. Det var in i det sista osäkert om premiären kunde bli av då åska och regn präglade dagen med medföljande strömavbrott. Men ju närmare tiden för premiären vi kom desto stabilare blev vädret. Dock var strömmen inte tillbaka, viket vi var helt beroende av. Vi beslutade att skjuta fram premiärstarten tills reservaggregat var på plats. Vi bjöd publiken på kaffe och våra musiker underhöll publiken i väntan på spelstarten. Efter ett tal av landshövdingen kunde tillslut föreställningen sätta igång, nästan en timme senare än beräknat. Vi lyckades sedan genomföra alla nästkommande föreställningar (4, 6, 7, 8, 14 och 15 september) som planerat, ibland i storm, ibland i bitande kyla där hembygdsföreningens fleecefiltar kom väl till pass. Det blev trots vädret och problem med ljudkvaliteten, strålande föreställningar som var mycket uppskattade av publiken.

Vi hade sammanlagt 854 betalande besökare till föreställningarna. Utöver detta tillkom ett tjugotal personer per föreställning som av olika anledningar fick se föreställningen utan betalning.

Efter genomförd föreställningsperiod följde sedvanligt efterarbete så som redovisningar till våra bidragsgivare, återlämning av hyrda kläder o s v.

 

Arbetet med 2020 års produktion

Parallellt med Drottningens skjorta arbetade manusförfattarna Maria Winroth och Jonna Nyberg med nästa manus. Det tog ordentlig fart så fort Drottningens skjorta var avslutad. Det stod redan tidigare under året klart att tonsättarna till 2020 års uppsättning skulle bli Lina Järnegard och Lena Willemark. Under hösten blev det också klart med flera andra samarbetspartners så som vokalensemblen Chianti och regissörerna Madelene Evertsson och Victor Morell. Vi fick också besked om beviljade bidrag från kulturrådet för samverkan med komponister samt projektbidrag från Linköpings kommun. Dialog inom konstnärliga teamet hade påbörjats samt rekryteringen av skådepelare till kommande uppsättning. De flesta av Vårdnässpelens skådespelare var glädjande nog intresserade av medverkan även i 2020 års uppsättning.

 

Övrigt

Den 12 mars var Vårdnässpelen inbjudna att delta i samband med visningen av filmen Moa Martinson- Landsmodern. Det var Linköpings filmsalonger som hade anordnat en helkväll i samband med filmvisningen. Den första delen i programmet bestod av ett kort framförande av Vårdnässpelen, därefter filmvisning med efterföljande samtal/frågestund med Maj Wechselmann. Manusförfattarna berättade kort om pjäsen Hó ska heta Helga och sedan framfördes ett stycke av Lina Järnegard från Hó ska heta Helga. Sofia Gregersen sjöng och musiker var Johan Gertz och Rakel Fagius.

Den 9 november hade vi återträff och visade filmen från sista föreställningen av Drottningens skjorta. Vårdnässpelen bjöd på mat och gav en kort presentation av nästa års uppsättning.

 

Samarbetspartners under året 2019

Akademiska kören i Linköping
ABF (studieförbund)
Vårdnäs Hembygdsförening (spelplats, rekvisita m m)
Vårdnäs församling (replokal, upptryckning av programblad)
Eklunda Bio (replokal)
Östgötateatern (uthyrning av kläder)
Linköpings Kommun (ekonomiskt bidrag)
Region Östergötland (ekonomiskt bidrag)
Statens Kulturråd (ekonomiskt bidrag)
Helge Axelssons stiftelse (ekonomiskt bidrag)
Vadstenaakademien (utlåning av rekvisita)
Brokinds affär (pausfika till ensemblen)
Bestorps affär (pausfika till ensemblen)
Runda bordet (filmning av pjäsen)

 

Ekonomi

Med oss från föregående år hade vi lite dryg 9 500 kronor på vårt bankkonto. Våra största utgiftsposter har varit kostnader för musiken, dvs tonsättaren Simon Berggården och Akademiska kören samt för regi och teknik. De sammanlagda utgifterna under 2019 uppgick till ungefär 350 000 kronor. Men för Drottningens skjorta tillkommer dock en kostnad för musikerna på 30 000 kr som vi betalat först i februari 2020. De största intäkterna utgjordes liksom tidigare av bidrag från Statens Kulturråd, Linköpings kommun, Region Östergötland och en ny för i år; Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Vi sålde biljetter för ungefär 162 000 kr. Sammanlagda intäkter för Drottningens skjorta blev knappt 380 000 kr. Med andra ord gick produktionen jämnt upp. Vid årets slut hade vi hela 177 000 kr på föreningens konto eftersom vi redan blivit beviljade 145 000 kr från Kulturrådet för årets uppsättning.

 

Tack för detta år!

Tack till alla som på olika sätt engagerat sig i föreningen och då framför allt med arbetet i samband med föreställningen Drottningens skjorta. Ett extra stort tack till Akademiska kören i Linköping som med sitt helhjärtade engagemang, professionalism och positiva energi bidragit till ett varmt arbetsklimat och gjort oss taggade i vårt fortsatta utvecklande av scenkonst där olika konstuttryck möts.

Vårdnässpelen har och vill fortsätta ha en hög ambitionsnivå! Samverkan mellan amatörer och professionella innebär att vi alla går vi in med olika förutsättningar i projekten. Och så måste det vara. Det är en ständig avvägning mellan att behålla ett lokalt fokus och samtidigt hela tiden hitta nya intressanta samarbetspartner för att höja den konstnärliga nivån på våra föreställningar. Ju fler professionella som knyts till Vårdnässpelens uppsättningar desto mer angeläget blir det dock att hitta finansiärer. Detta är ett tufft arbete och vi ansöker om pengar från alltfler instanser. Samtidigt är vi få som arbetar med Vårdnässpelens produktioner. Vi vet att det inte är något ovanligt alls när det gäller ideella föreningar, men kanske glömmer vi att be om hjälp. Så vi gör det nu; Vill du hjälpa till med något i Vårdnässpelen så är vi mer än tacksamma! Vi vill ha fler människor som kan hjälpa oss att driva denna förening och vårt varumärke vidare. Vårdnässpelen är en av de mest intressanta kulturutövarna i Linköping. Låt det inte ta slut där! För vi har ju knappt börjat…

 

Maria Winroth, Cecilia Björk, Gunnel Asklund, Sofia Gregersen, Kicki Kjellberg, Anders Ludde Uvenberg och Hanna Bergström.