Ho’ ska heta Helga Extraföreställning 20 januari 2018 16:00

”Ho´ ska heta Helga” Hur Moa Martinsons födelse blev en angelägen sockenfråga.

Nu blir det en extraföreställning på succén Ho´ ska heta Helga 20 januari 2018 16:00 på forumteatern i Linköping.

Biljetter finns tillgängliga på ticketmaster.se

 

Om föreställningen ”Ho´ ska heta Helga”

Bygdespelet ”Ho´ ska heta Helga” Hur Moa Martinsons födelse blev en angelägen sockenfråga handlar om Moa Martinsons mor, Kristina, och om de människor som fanns och levde i hennes närhet, i den tidsanda som rådde kring slutet av 1800-talet i Vårdnäs socken.

Moas mor föder en ”oäkting”. Handlingen kretsar kring hur bygdens folk, i de olika samhällsskikten, reagerar och hanterar detta. En fattig kvinnas utsatthet skildras, där kvinnan ”ska veta sin plats” och känna skam för sin oäkta avkomma. De fattiga föräldrarna, kyrkoherden, storbönderna – alla har de sina synpunkter. I sin närhet har hon också barndomsvännen Märta, djupt frireligiös, och amerikaemigranten Gertrud som är på besök i sin hembygd, full med nya idéer om hur en kvinna kan leva.

Föreställningen består av två akter och är ca 2 timmar lång (inklusive paus).

 

Recensioner:

Allt ljus på Moas mamma” på nt.se

Moas mor en stark Kristina” på kultursidan.nu

Fullsatt magasin på lysande bygdespel” på corren.se